Rejestry ewidencje archiwa

Spółka prowadzi następujące rejestry:
· Rejestr protokołów i uchwał z posiedzeń organów Spółki (Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, Zarządu);
· Rejestr wydanych zarządzeń i innych wewnętrznych aktów normatywnych;
· Rejestr zamówień publicznych;
· Rejestr przeprowadzonych kontroli;
· Rejestr skarg i wniosków;
· Dziennik korespondencyjny.
 

Zasady postępowania w zakresie obiegu dokumentów, ich powstawania, ewidencjonowania oraz przechowywania określają instrukcje:
· kancelaryjna;
· archiwizowania dokumentów

(sposób udostępniania informacji – wgląd do dokumentów w siedzibie Spółki).

Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Łuczak
(2003-07-04 10:03:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Łuczak
(2010-05-20 09:48:59)